עבודות - The Bible stories - series


אברהם
אברהם בברית בין הבתרים


אברהם והמלאכים

עקידת יצחק

יצחק ורבקה

קין והבל

קין והבל

אברהם באור כשדים

אדם וחוה בגן עדן

יעקב ועשו

רבקה ואליעזרגן עדן
אדם וחווה בגן העדן


אברהם התינוק
הכשדים מחפשים את אברהם התינוק


עטיפה לספר "מי ומי בתנ"ך"

אליהו הנביא

"אמשול לך משל"-כריכה לספר

האריה והעכבר
fables [test]  [סדרת סיפורי התורה]  [פוריות מא' עד טף]  [איורים לספרי ילדים]  [יודאיקה]  [עטיפות ספרים]  [בולים]  [מטבעות ומדליות]  [לא נשכח את הגירוש]

  חזור