עבודות - ׳¡׳“׳¨׳× ׳¡׳™׳₪׳•׳¨׳™ ׳”׳×׳•׳¨׳”


אברהם
אברהם בברית בין הבתרים


אברהם והמלאכים

עקידת יצחק

יצחק ורבקה

קין והבל

קין והבל

אברהם באור כשדים

אדם וחוה בגן עדן

יעקב ועשו

רבקה ואליעזרגן עדן
אדם וחווה בגן העדן


אברהם התינוק
הכשדים מחפשים את אברהם התינוק


עטיפה לספר "מי ומי בתנ"ך"

אליהו הנביא

"אמשול לך משל"-כריכה לספר

האריה והעכבר
fables [test]  [סדרת סיפורי התורה]  [פוריות מא' עד טף]  [איורים לספרי ילדים]  [יודאיקה]  [עטיפות ספרים]  [בולים]  [מטבעות ומדליות]  [לא נשכח את הגירוש]

  חזור