אהרן שבו
בית גמליאל
מיקוד 76880

טלפון 08-9439689
פקס 08-9438762

Email: shevo@netvision.net.il